Naslovna

„Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – FAZA III u Vukovarsko-srijemskoj županiji“

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Povećati socijalnu uključenost, unaprijediti kvalitetu života osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz pružanje usluge osobne asistencije i povećanje kvalitete osobne asistencije.

Projekt izravno doprinosi ispunjenju specifičnog cilja kroz pružanje osobne usluge asistencije za 20 korisnika i zapošljavanje 20 pružatelja usluge osobne asistencije.

CILJANE SKUPINE: Osobe oboljele od multiple skleroze s najtežim stupnjem invalidnosti u dobi od 18 do 65 godina

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.998.927,20 kn od koji iznos EU potpore iznosi 1.998.927,20 kn u sklopu trajanja projekta od 20 mjeseci.

Elementi projekta su pružanje usluge osobne asitencije osobama s invaliditetom, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracijom.

Kontakt osoba: Vera Oljača
Kontakt telefoni: 032/303-883 / Mobitel: 095/303-8830 ili 095/303-8831

www: www.strukturnifondovi.hr 
www: www.esf.hr

Podijelite ovo...