Kategorija: Novosti – projekt

Održana medicinsko-športska masaža za korisnike na volonterskoj bazi po projektu” Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom- faza III u Vukovarsko-srijemskoj županiji UP.02.2.2.14.0052 U udruzi je održana volonterska medicinsko-…